Nowatorstwo.

„AUTOCHRON”

Niespotykana konstrukcja estetycznego i funkcjonalnego gara
żu parkingowego lub domowego.
łprzeźroczysta struktura odporna na wpływy mechaniczne i działanie promieniowania UV.

Solidna, trwa
ła i wytrzymała konstrukcja chroni samochód przed:
deszczem -
śniegiem - gradem - szkodliwym promieniowaniem UV - drobnymi kradzieżami i uszkodzeniami.

Oryginalny sposób otwierania zmniejszaj
ący długość całkowitą AUTOCHRONU o 30 %
w stanie otwartym u
łatw ia manewrowanie samochodem podczas parkowania.

Standardowe wymiary gabarytowe wewn
ętrzne AUTOCHRONU długość/szerokość/wysokość => 5,4/2,7/2,2 m umożliwiają swobodne parkowanie wszystkich samochodów osobowych  typu kombi.

Specjalny system kotwienia do pod
łoża NIE WYMAGAJĄCY FUNDAMENTU umożliwia posadowienie AUTOCHRONU na podłożach betonowych, asfaltowych, żwirowych i trawiastych.

AUTOCHRON mo
że być wykonany jako:

- wolnostoj
ący – przeznaczony głównie dla prywatnych posesji i pojedynczych miejsc
  parkingowych.
- w zabudowie szeregowej – przeznaczony g
łównie tam, gdzie występuje konieczność ochrony
  wielu samochodów w ci
ągach parkingowych, na przykład: parkingi strzeżone, parkingi przy
  autokomisach, dealerach i gie
łdach samochodowych, hotelach, obiektach użyteczności
  publicznej, oraz przy innych.

Konstrukcja AUTOCHRONU

Konstrukcj
ę AUTOCHRONU można realizować jako w pełni stalową lub mieszaną: układ nośny stalowy natomiast elementy poszycia wykonane z drewna klejonego giętego o wysokich walorach estetycznych.
Ze wzgl
ędów ekonomicznych, wykonanie AUTOCHRONU w konstrukcji aluminiowej będzie realizowane tylko w wyjątkowych przypadkach, na specjalne indywidualne zamówienie.

Istotne zalety AUTOCHRONU.

- du
ża lub zmniejszona przepuszczalność światła
- odporno
ść na uderzenia - 200 razy większa niż  szkła
- wentylowane wn
ętrze
- temperatura u
żytkowania  od -40°C do  +120°C
- dobra termoizolacyjno
ść
- zwi
ększona odporność ogniowa – ogień nie rozprzestrzenia się na zewnątrz przez ściany boczne  i dach.

Wyposa
żenie AUTOCHRONU.

Standardowo AUTOCHRON w ka
żdym wariancie wyposażony jest w zamek zamykający tylną, otwieralną część po obydwu stronach, oraz w specjalne łączniki transportowe przykręcane do elementów nośnych na czas transportu, co umożliwia w każdej chwili przemieszczenie AUTOCHRONU w całości w inne miejsce.

Opcjonalnie ka
żdy wariant  AUTOCHRONU  może być wyposażony w sterowane pilotem czujniki ruchu z alarmem, umieszczane wewnątrz AUTOCHRONU w przedniej jego części, których zadaniem jest wczesne poinformowanie użytkownika o tym, że wewnątrz AUTOCHRONU znajduje się niepowołany osobnik.

Rozwi
ązanie chronione prawem autorskim dla Wzoru Przemysłowego N r 10108.
DREWGAL
MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH  ŻELBETOWYCH  DREWNIANYCH