Referencja nr 2.

Aby uzasadni
ć dlaczego kratownica po wycięciu krzyżulca podporowego nie uległa awarii należy przyjrzeć się szkicowi nr 7. Pokazana jest tam konstrukcja mostu w widoku z boku. Istotną częścią takiego mostu pod przenośnik jest rama czołowa na wejściu do każdego budynku. Rama czołowa służy jako element podporowy, zabezpiecza most przed skręcaniem na podporach i w połączeniu z kratownicami bocznymi, górną i dolną stanowi samodzielny, sztywny element przestrzenny.
W wariancie przed wyci
ęciem krzyżulca, kratownica boczna wraz ze słupkiem podporowym którym jest słupek ramy czołowej stanowi standardową kratownicę, innymi słowy sztywną tarczę na całej długości – odległości pomiędzy budynkami „A” i „B”. Obliczenie takiej kratownicy sprowadza się do obliczenia reakcji podporowych Va i Vb a następnie sił w jej prętach.

W wariancie z wyci
ętym krzyżulcem podporowym schemat statyczny jest nieco inny. Na długości od budynku „B” do węzłów „1” i „2” mamy sztywną tarczę „T’, a na długości od tych węzłów do budynku „A” dwie belki utworzone z pasa górnego i dolnego. Belki te podparte są na ramie czołowej przegubowo a w węzłach „1” i „2”, z racji ciągłości pasów w węzłach kratownicy, utwierdzone w tarczy „T”. Ujmując ten fakt inaczej, belki te to wsporniki o długościach „lg” i „ld” utwierdzone w tarczy „T” i obciążone składowymi reakcjami „Vag” i „Vad”. Aby uzasadnić, że most w takim stanie nie zawali się wystarczy sprawdzić stany graniczne nośności przekrojów pasa górnego i dolnego w węzłach „1” i „2” od wpływów momentów zginających odpowiednio: Mgg = Vag*lg  oraz Mgd = Vad*ld. Z ciekawości obliczenia takie zostały przeprowadzone dla tego mostu od obciążenia ciężarem własnym (konstrukcja nośna + obudowa + przenośnik taśmowy bez urobku), bez obciążenia śniegiem i wiatrem. O dziwo, obliczenia wykazały wykorzystanie naprężeń w stanie granicznym nośności w około 85 %. Dodatkowo sprawdzono nośność profili pasów z uwzględnieniem urobku i dopiero wówczas wystąpiło przekroczenie naprężeń. Inwestor miał dużo szczęścia, nie wiadomo czy świadomie czy nie, że wyciął krzyżulce podporowe przy pustym przenośniku i w porze nie zimowej.
DREWGAL
MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH  ŻELBETOWYCH  DREWNIANYCH