Referencja nr 4.


Szkic nr 11 pokazuje geometri
ę i parametry pomocnicze: b, h, bo, ho, lb, lh do rozwiązania zadania. Wg szkicu, treść zadania brzmi: dla jakich wartości kąta pochylenia płaszczyzny piły (gamma) i kąta klina (fi) można uzyskać jednym cięciem kąt przestrzenny o składowych katach (alfa) i (beta) odmierzanych na bokach przekroju prostokątnego.

Odpowied
ź:

fi = arctg (tg(alfa)/tg(beta)), gamma = arctg (tg(alfa)/sin(fi))
DREWGAL
MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH  ŻELBETOWYCH  DREWNIANYCH